Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Chi Chi Chi BiFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 12 Deviations 44 Comments 1,027 Pageviews
×

Favourites

Activity


- Tớ là Chi
- Girl 2k 
- Là A.R.M.Y, V.I.P, Inspirit, BANA, Angle, Baby... :D
- Tớ sống tại Hà Nội
~ Có vậy thôi ~ :giggle:

Thôi thì giờ vào phần chính
(Tớ chỉ là con A.R.M.Y cuồng BTS nặng nề thôi :iconsecretplz: )

BTS này :iconhurrplz:

 


INFINITE này :slow:


BlockB này :XD:


Xin hết.......Tớ thăng đây :w00t!: :#1:

deviantID

zXChiChiChiBiXz's Profile Picture
zXChiChiChiBiXz
Chi Chi Chi Bi
Vietnam
Cứ gọi mình là Chi
Mình 14 tuổi
D.O.B: 10/1/2000
Mình chơi zing, face và twitter
Đăng kí DA mong m.n giúp nhé
Interests

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconmycucheo:
Mycucheo Featured By Owner Jul 5, 2014
-Tks for +fav 
Wat back please :D (Big Grin) 
Reply
:iconzxchichichibixz:
zXChiChiChiBiXz Featured By Owner Jul 7, 2014
No Problem :D
Reply